Verksamhetscontroller

Verksamhetscontroller till Enheten för global ekonomi och klimat

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) består av drygt 100 medarbetare fördelade på fem enheter: Enheten för global ekonomi och klimat (GECO), Enheten för global social utveckling (SOCIAL), Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter (DEMO), Enheten för multilateral samordning (MULTI) samt Enheten för tematiskt stöd (TEMA).

Den aktuella tjänsten som verksamhetscontroller är placerad på GECO som består av drygt 20 personer varav en enhetschef (ec), en ställföreträdande ec med fast delegerade uppgifter och i dagsläget en verksamhetscontroller. Enheten har ansvar för att genomföra de av regeringen beslutade tematiska strategierna för globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling samt ekonomiskt hållbar utveckling.

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här.

Arbetsuppgifter

Verksamhetscontrollern rapporterar till ec, och ska bistå med råd och stöd i arbetet för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och för det löpande arbetet med den interna styrningen och kontrollen i biståndsverksamheten.

Arbetet sker i nära samverkan med enhetens andra verksamhetscontrollers och programadministratörerna. Verksamhetscontrollerna ingår i Sidas controllernätverk som samordnas av Chefscontrollern.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
. Att bistå ec med kvalitetssäkring av insatshantering och upprätthållande av god intern styrning och kontroll, genom att följa upp arbetet på enheten och initiera förbättringar
. Att säkerställa tillämpningen av Sidas regelverk och stödja ledning och medarbetare i detta
. Att bidra till enhetens planerings- och uppföljningsarbete enligt processen "Följa upp budget och upprätta prognos för sakanslag"
. Att stödja handläggare i insatshanteringsfrågor avseende främst avtal, revision, budgetanalys, riskanalys och riskhantering samt analys av samarbetspartners kapacitet och system för intern styrning och kontroll
. Att bistå ec och handläggare i anti-korruptionsarbete, stöd till förebyggande arbete mot korruption och i förekommande fall uppföljning av korruptionsutredningar
. Att utföra uppgifter inom ramen för controllernätverket
. I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning
. Dokumenterad akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier företrädesvis inom ekonomi och förvaltning

Språk
. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet
. Minst fyra års erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetssäkring inom statlig verksamhet och/eller privat verksamhet
. Minst fyra års erfarenhet av finansiell planering och uppföljning
. Minst fyra års erfarenhet av riskbedömning och riskhantering
. Goda kunskaper i att analysera revisionsrapporter och finansiella rapporter
. Erfarenhet av och god kunskap om arbete med anti-korruption
. God analytisk förmåga
. God kunskap om resultatstyrning och resultatkommunikation
. God förmåga att utveckla arbetsplaner och driva processer
. God pedagogisk förmåga samt förmåga att kommunicera

Meriter

. Utbildning i revision eller riskbedömning och -hantering
. Erfarenheter och/eller kunskap om Sidas arbetsmetoder samt system och processer för insatshantering och kvalitetssäkring
. Erfarenhet av utvecklingssamarbete
. Erfarenhet av upphandling
. Erfarenhet av arbete med innovativ finansiering och challenge funds
. Juridisk kompetens av relevans för tjänsten
. Erfarenhet av arbete i utvecklingsländer
. Kunskaper i för Sida relevanta språk
. Erfarenhet av projektledningVid kontakt vänligen ange ref.nr 112/15.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Alexandra Wachtmeister, tfn 08-698 50 50, eller Annika Larnholt tfn 08-698 56 87.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktpersoner: Helene Kastensson, tfn 08-698 51 51 och Helen Holm, tfn 08-698 51 79) och ST inom Sida (kontaktperson: Karin Afli, tfn 08-698 40 28).

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.
Sida välkomnar alla sökande.
Läs mer på arbetsförmedlingen
.