Verksamhetscontroller

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Med över 21 500 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med att påverka?

Malmö har utvecklats till en spännande stad som lockar såväl människor som företag och i detta expansiva skede står Malmö stad inför flera utmaningar där Stadsbyggnadskontoret har en viktig roll. På stadsbyggnadskontoret arbetar 200 personer med att planera och utveckla Malmö. Stadsbyggnadskontoret är myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor och arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, bygganmälan, mätning och kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter.

Stadsmätningsavdelningen, SMA, har ca 50 medarbetare fördelade på 5 enheter; mätningsenheten, geodataenheten, lantmäterimyndigheten (KLM), arkivenheten och IT/GIT-enheten. Varje enhet har sin enhetschef med specialistkompetens inom sina respektive områden. SMA ansvarar även för drift och utveckling av stadsbyggnadskonorets IT-stöd. Avdelningens verksamhet sträcker sig från lantmäterifrågor, uppbyggnad av stadens geografiska databas till arkivering av kartor och ritningar. SMA tillhandahåller kartor och geodata och gör geografiska analyser som är viktiga underlag för de stadsbyggande avdelningarnas arbete med planering, bygglov m m.ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetscontroller är du ett kvalificerat stöd till avdelningsledningen och arbetar på uppdrag av avdelningschefen. Verksamhetscontrollern samordnar och tar fram underlag för avdelningens löpande ekonomi och budgetarbete; prognoser, uppföljning, bokslut, halv- och årsanalys. I rollen ingår verksamhetsadministration, som att ta fram underlag och sammanställa avdelningens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt löpande verksamhetsuppföljning.

I tjänsten ingår även att arbeta med utveckling och dokumentation av verksamhetsprocesser, verksamhets- och administrativa styrsystem, rutin- och kvalitetsutveckling samt ansvar för avtals- och taxemodeller. Verksamhetscontrollern kommer även att fungera som stöd till avdelningschefen i övergripande personaladministrativa frågor.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi, HR eller samhällsplanering. Har du erfarenhet från motsvarande arbete inom offentlig eller privat verksamhet är det mycket meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom processledning, projektledning och kvalitetsutveckling. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med upphandling och administrativa styrsystem ser vi det som meriterande.

För att lyckas väl på denna tjänst behöver du ha stor samarbetsförmåga, initiativkraft samt förmåga att arbeta självständigt och hantera många uppgifter samtidigt. Tjänsten kräver noggrannhet och god analytisk förmåga. Vidare är det viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.


ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Läs mer på arbetsförmedlingen
.