Verksamhetscontroller

Statens historiska museer (SHMM) är en central museimyndighet som består av Historiska museet och Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum. Myndigheten bedriver även museiverk-samhet vid Tumba bruksmuseum. Vi bevarar och förmedlar kulturarv och ger perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. Antalet anställda är ca 80 och verksamheten omsätter ca 100 miljoner kronor per år. Från den 1 januari 2015 kommer myndighetens verksamhet även omfatta den uppdragsarkeologiska verksamhet som idag bedrivs inom Riksantikvarieämbetet.


Enheten Ledningsstaben (SHMMl) har till uppgift att driva utvecklingsfrågor inom bl. a. ledning och styrning och att ge stöd till myndighetsledningen och enheterna rörande verksamhetsplanering, resultatredovisning, verksamhetsskydd samt systematiskt miljölednings- och tillgänglighetsarbete. Vi söker nu en verksamhetscontroller på heltid.

Som verksamhetscontroller ansvarar du för övergripande samordning och förbättring av myndighetens verksamhetsplanering, resultatuppföljning och årsredovisning samt att även internt ge stöd i frågor som berör dessa områden. Du ska också fungera som ett stöd till organisationen i kvalitets- och utvecklingsarbete i syfte att förbättra myndighetens verksamhet och effektivitet. I arbetet ingår också olika utvecklingsprojekt och utredningsarbete som kan variera över tid. Du kommer ha ett nära samarbete med myndighetens administrativa enhet. I dina uppgifter kommer också att ingå myndighetssamordning och samordning av ledningsgruppens arbete.

Vi ser att du har en akademisk examen inom för tjänsten relevant område och erfarenhet från verksamhetsplanering, årsredovisning samt verksamhetsutveckling inom statlig förvaltning och politiskt styrd organisation. Du har också erfarenhet av förändringsarbete och av arbete som projektledare samt god kännedom om kulturarvsinstitutionernas uppdrag och verksamhet samt om kulturmiljölagstiftningen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Du är resultat- och utvecklingsorienterad, ser helheten och har en stark egen drivkraft. Uppgifterna kräver att du kan arbeta självständigt, är strukturerad och har en analytisk förmåga. Rollen som verksamhetscontroller kräver ett processinriktat arbetssätt. Därför värderar vi särskilt din goda samarbets- och kommunikativa förmåga.

Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.

Upplysningar lämnas av stabschef Åsa Magnusson, 08-519 556 23. Facklig företrädare för SACO är Anna Wilson 08-519 556 30. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av Emelie Gloza, personalspecialist, 08-519 556 07.

Ansökan, inklusive meritförteckning, ska skickas till registrator@shmm.se och vara inkommen senast den 10 december 2014. Märk ansökan med ref.nr 211-673-2014 och skriv ref.nr och namn och ämne i ditt e-postmeddelande.

Posted in: Uncategorized |

Läs mer på arbetsförmedlingen
None found..