Två Controllers till kommunens Ekonomiavdelning

Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet landskap och en fantastisk skärgård. I Norrtälje finns 11 000 öar, 58 000 invånare och på sommaren blir vi dubbelt så många. Norrtälje ligger bara en timme från Stockholm City och det är nära till både Uppsala och Arlanda. Möjligheter, tillväxt och framtidstro hittar du hos oss.

Läs gärna mer om oss på www.norrtalje.se.

Kommunstyrelsekontorets ekonomiresurser är samlade i en och samma avdelning.
Avdelningen innehåller följande funktioner:

• Ekonomi och verksamhetsstyrning
• Redovisning
• Internbank
• Upphandling

Vi söker två controllers (en koncerncontroller samt en controller) med starka ambitioner att utvecklas tillsammans med oss på den nya ekonomiavdelningen i Norrtälje kommun.
Kommunstyrelsekontoret ansvarar för kommunens, kommunkoncernens redovisning, planering och uppföljning. Under 2012 genomfördes en sammanslagning av ekonomifunktionen i kommunens förvaltningar genom att dessa samordnas centralt till kommunens ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningens utvecklingsfokus riktas mot stärkt planering, uppföljning och styrning av verksamheten. I detta ligger att utveckla kopplingen mellan verksamhet och ekonomi, processer, verktyg och indikatorer för uppföljning, utveckling av beslutsstöd samt en stärkt intern styrning och kontroll kopplat till verksamhetens kvalitetsutveckling och kommunens beställarroll.

På Ekonomiavdelningen finns dels controllers som arbetar utifrån verksamhetsperspektiv, dels koncerncontrollers som arbetar utifrån kommun- och kommunkoncernperspektiv.ARBETSUPPGIFTER
Huvuduppgiften för controllern är att stödja nämnder och förvaltningar, kommunstyrelsen, och kommunala bolag med ekonomistöd och redovisning, bokslut, budget och prognos samt annat beslutsunderlag som stödjer en gynnsam verksamhetsutveckling. Controlleruppdraget innebär ett ansvar för att mäta och analysera verksamhetens prestation i syfte att säkerställa att verksamhetens syfte och mål uppnås. Du förväntas även initiera korrigerande åtgärder utifrån uppkomna avvikelser. Din roll innebär att du kommer att fungera som rådgivare för chefer på olika nivåer.

Båda befattningarna förväntas leverera och utveckla ekonomitjänster med hög kvalitet, vilket också innebär ett ansvar att löpande utveckla metoder och verktyg för ekonomistyrningen.

För rätt person/er erbjuds stora utvecklingsmöjligheter i den spännande utvecklingsfas som vi befinner oss i.


KVALIFIKATIONER
Vi ser fram emot att anställa dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom ekonomi och redovisning. Du har en relevant utbildning på högskolenivå. Du är analytisk och kan fatta självständiga beslut när så erfordras. För att lyckas behöver du vara en god pedagog, både i din relation till medarbetare och till kunderna. Du behöver även vara utvecklings- och resultatinriktad samt ha en god samarbetsförmåga. Arbetet kräver även stor integritet, ett stort mått av serviceanda och flexibilitet.

För att svara upp mot kraven på koncerncontrollerrollen är det sannolikt att du har lång erfarenhet av att driva komplexa frågor på övergripande nivå. Som koncerncontroller förväntas du vara väl förtrogen med finansfrågor och du bör du ha erfarenhet av aktiv skuldförvaltning och internbank.

Hos oss arbetar vi i ett högt tempo, delar med oss av erfarenheter och hjälps åt i vårt gemensamma uppdrag. Vi utgår från att du har en positiv attityd och att du är en god stämningsspridare.


ÖVRIGT
I Norrtälje kommun värnar vi om våra medarbetares arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi tillämpar positiv särbehandling för det underrepresenterade könet vid lika kompetenser.

Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.
Läs mer på arbetsförmedlingen
.