Affärsinriktad Controller till Bergvik Skog

Vill du jobba i en platt organisation där dörrarna alltid står öppna och där du erbjuds en bred inblick i ekonomiarbetet för hela koncernen? Bergviks Skog i Falun söker ytterligare en controller med inriktning mot projekt och redovisning inom vindkraft.

OM TJÄNSTEN
Bergvik skog önskar utöka sin ekonomiavdelning med ytterligare en controller med inriktning mot projekt och redovisning. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Academic Work men du kommer anställas direkt hos Bergvik Skog.

Bergviks Skogs ekonomiavdelning är huvudsakligen placerad i Falun och består i dagsläget av fyra medarbetare. Inom avdelningen sköts ekonomin för moderbolaget och dess svenska dotterbolag avseende bokföring, redovisning, deklaration, budget och personaladministration. Rollen som controller kommer att innebära ett nära samarbete med affärsområdeschef, projektledare, övriga controllers och bolagets ekonomidirektör.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Bergvik Skogs önskemål är därför att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som controller kommer du att arbeta inom området vindkraft. Detta innebär projektuppföljning såsom resultatanalys och att vara stöd till enhetschefen samt projektledare i pågående projekt. Du kommer även att arbeta med redovisning och rapportera direkt till ekonomidirektören. Fakturahantering, löneadministration samt inköpsansvar kommer även att förkomma. Arbetet innehåller därmed allt från ax till limpa och du kommer exempelvis att:


* Vara en rådgivande part i affärs- och projektekonomiska frågeställningar
* Projektredovisning och kundfakturering
* Hantering och granskning av leverantörsfakturor
* Upprätta dotterbolags bokslut samt deklarationer
* Kostnadsuppföljning i pågående projekt


Tjänsten passar dig som föredrar att verka inom en mindre avdelning där möjligheterna att få integrera med övriga funktioner inom bolaget är stor och du erhåller därmed en bred inblick i ekonomiarbetet för hela koncernen.

VI SÖKER DIG SOM
Har en högskoleexamen inom ekonomi, civilekonom eller motsvarande med intresse för redovisning eller finansiering. Du innehar därutöver 1-2 års arbetslivserfarenhet inom revision/redovisning. Du bör vidare ha mycket god förmåga att uttrycka dig muntligen och skriftligen på svenska samt engelska då kontakt med det lettiska dotterbolaget förkommer.

Som person tycker om att arbeta resultatorienterat och mot deadlines. Du har ett systematiskt arbetssätt och upprätthåller en god kvalitet i det arbete som du genomför. Du har en analytisk förmåga och kan se till både detaljer och till helheten i ditt arbete. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och bidrar gärna med positiv energi till ditt arbetslag.

Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Skicka in din ansökan omgående då vi går igenom urvalet löpande.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stn03@academicwork.se under kontorstid. Ange gärna annonsid i ditt mail.

START: Enligt överenskommelse

OMFATTNING: Heltid, tillsvidare

UPPSKATTAD ARBETSTID:

PLATS: Centrala Falun

KONTAKT: Petra Kämpe, 08-12 05 22 27

Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och har några års arbetslivserfarenhet, är nyutexaminerad eller fortfarande studerar på högskola/universitet. Hos oss kan du arbeta som uthyrd konsult på specifika kunduppdrag eller bli anställd direkt hos ett kundföretag via vår rekryteringsverksamhet. Läs mer på www.academicwork.se.

SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN
När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner och samtycker du till att Academic Work behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Läs mer under vår PuL-sida.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Bergvik Skog äger ca 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och ca 0,1 miljoner hektar i Lettland och är därmed en av Europas största privata skogsägare. Bergvik Skog bedriver miljöcertifierat skogsbruk och upplåter mark till exempel för vindkraft, jakt, täktverksamhet. Bergvik Skog producerar årligen cirka 60 miljoner skogsplantor i tre egna plantskolor.

HR-controller

En annons från Stockholms stad.

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med många möjligheter. Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med ca 15 000 medarbetare. Förvaltningen ansvarar bland annat för all kommunal grundskola och gymnasieskola inom Stockholms stad.

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning är en viktig strategisk resurs för att verksamheterna ska erhålla det stöd de behöver för att våra elever ska nå sina resultat. Avdelningen, som består av fyra enheter och en stab, arbetar med arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, chefsfrågor, lönebildning, forskning och utveckling, kompetensförsörjning samt arkiv och registratur.


1 plats(er).

ARBETSUPPGIFTER

Till staben söker vi nu en HR-controller. Tillsammans med vår andra HR-controller kommer dina ansvarsområden och arbetsuppgifter att bland annat vara:


• Ta fram och analysera statistik och nyckeltal till verksamhetsplan och budget samt för uppföljning i form av tertialrapporter och årsberättelser. I arbetet ingår även att konstruera rapporter för framtagande av statistik ur befintliga personalsystem.
• Arbeta med statistik, analys och uppföljning inom HR-området. Ta fram metoder och verktyg, bearbeta och analysera personalstatistik.
• Vara ett stöd för skolor/enheter och genomföra utbildningar inom ansvarsområdet
• I samarbete med utbildningsförvaltningens ekonomienhet planera och utföra Utbildningsförvaltningens internkontroll.
• Säkerställa att utbildningsförvaltningens anställningsvillkor hanteras på ett effektivt och korrekt sätt.
• Fungera som kontaktperson mot Serviceförvaltningen och stadens leverantörer av PA- och lönesystem.
• Bevaka nyheter och förändringar inom lagar & avtal.
• Vara systemansvarig för KOLL; ett system för hantering av lärares legitimationer.KVALIFIKATIONER

För att på bästa sätt klara dessa arbetsuppgifter bör du ha relevant akademisk examen eller motsvarande formella kunskaper. Du ska ha gedigen kunskap i avtalsfrågor och personaladministration, vilket innebär att du är väl insatt i löne- och personalhantering och dess stödsystem. Dina kunskaper i Officepaketet, och då främst Excel, är mycket goda.
Du är van att kommunicera och engagera på olika nivåer i en organisation samt har lätt att uttrycka komplexa lösningar på ett lättförståeligt sätt. Kunskaper i ekonomihantering är ett särskilt plus.

Som person är du strukturerad och analytisk och har förmåga att se helheter och sammanhang samtidigt som du är noggrann. Du har stort eget driv, arbetar proaktivt och kan hitta nya lösningar när förutsättningar förändras. Du är en flexibel person som trivs att jobba i team och bidrar till att utveckla våra processer.Löneform: Månadslön. Månadslön
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Heltid

Vi undanbeder oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

För mer information om tjänsten, tag kontakt med:
HR-chef Stella Dellios,08-508 33 014

Ulf Bergman, HR-controller, 08-508 33 769, ulf.bergman@stockholm.se
Katarina Rajala, HR-controller, 08-508 33 907, katarina.rajala@stockholm.se
Tibor Muhi, SACO, 070-090 44 48, tibor.muhi@stockholm.se (facklig)
Behiye Arikan, Vision, 08-508 40 782 (facklig)

Kamrer/Controller 80%

Svenska kyrkan i Klippans pastorat söker en ny kamrer. Pastoratet innefattar Klippans församling, Östra Ljungby församling och Riseberga/Färingtofta församling. Vi är ett arbetslag på 55 personer.

I egenskap av kamrer rapporterar du direkt till kyrkoherden och ingår i pastoratets ledningsgrupp. Arbetsuppgifterna är mångskiftande och består huvudsakligen av budget, verksamhetsuppföljning, bokslut, ekonomisk redovisning samt övriga förekommande administrativa uppgifter. Vi söker dig som har ekonomisk och personaladministrativ utbildning, gärna på högskolenivå.

Erfarenhet av arbete inom Svenska kyrkan är meriterande, men utgör inget krav. Du är serviceinriktad, noggrann, flexibel och har lätt för att samarbeta. Vi ser det som positivt om det finns ett personligt engagemang i Svenska kyrkan. Vår grundsyn är att alla människor har lika värde inför Gud ? oavsett etnisk och kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning, ålder och funktionshinder.

Övrigt: Körkort och tillgång till egen bil. Tillträdesdag: Enligt överenskommelse, gärna i augusti 2015.

Upplysningar om tjänsten lämnas av kyrkoherde Pernilla Håkansdotter Olsson, tel 0435-296 81, e-post: pernilla.hakansdotter-olsson@svenskakyrkan.se

Din ansökan med personligt brev, CV, löneanspråk och referenser önskar vi senast den 29 maj 2015 per post eller per mejl till:

Klippans pastorat
Box 98
264 21 Klippan

E-post: klippans.pastorat@svenskakyrkan.se

Märk kuvertet eller mail med ANSÖKAN KAMRER/CONTROLLER.?

Verksamhetscontroller

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Med över 21 500 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med att påverka?

Malmö har utvecklats till en spännande stad som lockar såväl människor som företag och i detta expansiva skede står Malmö stad inför flera utmaningar där Stadsbyggnadskontoret har en viktig roll. På stadsbyggnadskontoret arbetar 200 personer med att planera och utveckla Malmö. Stadsbyggnadskontoret är myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor och arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, bygganmälan, mätning och kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter.

Stadsmätningsavdelningen, SMA, har ca 50 medarbetare fördelade på 5 enheter; mätningsenheten, geodataenheten, lantmäterimyndigheten (KLM), arkivenheten och IT/GIT-enheten. Varje enhet har sin enhetschef med specialistkompetens inom sina respektive områden. SMA ansvarar även för drift och utveckling av stadsbyggnadskonorets IT-stöd. Avdelningens verksamhet sträcker sig från lantmäterifrågor, uppbyggnad av stadens geografiska databas till arkivering av kartor och ritningar. SMA tillhandahåller kartor och geodata och gör geografiska analyser som är viktiga underlag för de stadsbyggande avdelningarnas arbete med planering, bygglov m m.ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetscontroller är du ett kvalificerat stöd till avdelningsledningen och arbetar på uppdrag av avdelningschefen. Verksamhetscontrollern samordnar och tar fram underlag för avdelningens löpande ekonomi och budgetarbete; prognoser, uppföljning, bokslut, halv- och årsanalys. I rollen ingår verksamhetsadministration, som att ta fram underlag och sammanställa avdelningens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt löpande verksamhetsuppföljning.

I tjänsten ingår även att arbeta med utveckling och dokumentation av verksamhetsprocesser, verksamhets- och administrativa styrsystem, rutin- och kvalitetsutveckling samt ansvar för avtals- och taxemodeller. Verksamhetscontrollern kommer även att fungera som stöd till avdelningschefen i övergripande personaladministrativa frågor.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi, HR eller samhällsplanering. Har du erfarenhet från motsvarande arbete inom offentlig eller privat verksamhet är det mycket meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom processledning, projektledning och kvalitetsutveckling. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med upphandling och administrativa styrsystem ser vi det som meriterande.

För att lyckas väl på denna tjänst behöver du ha stor samarbetsförmåga, initiativkraft samt förmåga att arbeta självständigt och hantera många uppgifter samtidigt. Tjänsten kräver noggrannhet och god analytisk förmåga. Vidare är det viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.


ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Ekonomichef med stabsansvar

Ekonomichef
Organisationsbeskrivning

Västerbottens museum AB ägs till 60 % av Umeå kommun och till 40 % av region Västerbotten. Museet har en styrelse bestående av ledamöter utsedda av ägarna samt Västerbottens läns hembygdsförbund. Museets tjänstemannaledning består av VD samt 6 st avdelningschefer. Västerbottens museum bildades 1943 i form av en stiftelse och omformades till aktiebolag 1997. Delar av verksamheten bedrivs fortfarande i en stiftelse. Museet omsätter ca 45 miljoner kr med därtill omfattande projekt- och uppdragsverksamhet. Västerbottens museum är ett länsmuseum med upptagningsområde Västerbottens län. Museet har ca 70 tillsvidareanställda med därtill visstidsanställda under sommarsäsong, uppdrag och projekt.Ditt nya arbete

Vår ekonomichef går vidare till nytt arbete och vi söker nu en driftig och kunnig person med uppgift att svara för museets löpande ekonomiska förvaltning och leda stabens uppgifter i nära samarbete med VD.

Museet söker en administrativ chef/ekonom med tyngdpunkt på ekonomi. Som administrativ chef/ekonom har du ansvar för det kommunala bolaget Västerbottens museums löpande redovisning och rapportering, budgetarbete, prognoser och årsbokslut. Viktiga funktioner är att förbereda finansiella beslutsunderlag till museets ledning och styrelse samt utgöra stöd för museets avdelningschefer i ekonomisk uppföljning. Västerbottens museum driver en omfattande projektverksamhet och i det ekonomiska arbete har du en central roll i projektredovisning och stöd till museets projektledare. Du ansvarar även för upphandlings- försäkrings- och avtalsfrågor.

Du kommer att vara delaktig i fortsatt utvecklingsarbete av företagets ekonomistyrning och rutiner. I ditt arbete ingår även att tillsammans med personalassistenten utgöra stöd för museets organisation/chefer i personaladministrativa frågor.

Du ansvarar också för personalledning för museets stabsavdelning omfattande administration och fastighet, bestående av sex personer.Uppdragsgivare: Västerbottens Museum ABOrt: UmeåDina kvalifikationer

Din uppgift blir att leda staben bestående av 6 personer med funktioner inom ekonomi, personaladministration och lokalvård. I din ledarroll ingår bland annat personalledning, hjälp vid prioritering av arbetsuppgifter, särskilt stöd i personaladministrativa frågor, medarbetar- och lönesamtal samt arbetsmiljöansvar.

I din funktion ingår även att utgöra stöd till avdelningschefer och projektledare i främst ekonomi- och personalfrågor.Du är en person som
Har utbildning inom ekonomi, gärna högre utbildning samt tidigare erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av projektekonomi och EU-projekt. Mycket meriterande är också erfarenhet av personaladministrativa frågor. Du ska obehindrat kunna arbeta med ekonomiska system samt gärna Officepaketet med tyngdpunkt på excel.

Vi arbetar i systemen Visma och Palette.Din ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Proffice Rekrytering och Niclas Ericsson, 090-700 705. Du är välkommen med din ansökan senast 7 juni 2015 via www.proffice.se [ http://www.proffice.se/ ]. Där kan du koppla ditt färdiga CV och skriva personligt brev.

Affärsinriktad Controller till Bergvik Skog

Vill du jobba i en platt organisation där dörrarna alltid står öppna och där du erbjuds en bred inblick i ekonomiarbetet för hela koncernen? Bergviks Skog i Falun söker ytterligare en controller med inriktning mot projekt och redovisning inom vindkraft.

OM TJÄNSTEN
Bergvik skog önskar utöka sin ekonomiavdelning med ytterligare en controller med inriktning mot projekt och redovisning. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Academic Work men du kommer anställas direkt hos Bergvik Skog.

Bergviks Skogs ekonomiavdelning är huvudsakligen placerad i Falun och består i dagsläget av fyra medarbetare. Inom avdelningen sköts ekonomin för moderbolaget och dess svenska dotterbolag avseende bokföring, redovisning, deklaration, budget och personaladministration. Rollen som controller kommer att innebära ett nära samarbete med affärsområdeschef, projektledare, övriga controllers och bolagets ekonomidirektör.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Bergvik Skogs önskemål är därför att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som controller kommer du att arbeta inom området vindkraft. Detta innebär projektuppföljning såsom resultatanalys och att vara stöd till enhetschefen samt projektledare i pågående projekt. Du kommer även att arbeta med redovisning och rapportera direkt till ekonomidirektören. Fakturahantering, löneadministration samt inköpsansvar kommer även att förkomma. Arbetet innehåller därmed allt från ax till limpa och du kommer exempelvis att:


* Vara en rådgivande part i affärs- och projektekonomiska frågeställningar
* Projektredovisning och kundfakturering
* Hantering och granskning av leverantörsfakturor
* Upprätta dotterbolags bokslut samt deklarationer
* Kostnadsuppföljning i pågående projekt


Tjänsten passar dig som föredrar att verka inom en mindre avdelning där möjligheterna att få integrera med övriga funktioner inom bolaget är stor och du erhåller därmed en bred inblick i ekonomiarbetet för hela koncernen.

VI SÖKER DIG SOM
Har en högskoleexamen inom ekonomi, civilekonom eller motsvarande med intresse för redovisning eller finansiering. Du innehar därutöver 1-2 års arbetslivserfarenhet inom revision/redovisning. Du bör vidare ha mycket god förmåga att uttrycka dig muntligen och skriftligen på svenska samt engelska då kontakt med det lettiska dotterbolaget förkommer.

Som person tycker om att arbeta resultatorienterat och mot deadlines. Du har ett systematiskt arbetssätt och upprätthåller en god kvalitet i det arbete som du genomför. Du har en analytisk förmåga och kan se till både detaljer och till helheten i ditt arbete. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och bidrar gärna med positiv energi till ditt arbetslag.

Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Skicka in din ansökan omgående då vi går igenom urvalet löpande.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stw02@academicwork.se under kontorstid. Ange gärna annonsid i ditt mail.

START: Enligt överenskommelse

OMFATTNING: Heltid, tillsvidare

UPPSKATTAD ARBETSTID:

PLATS: Centrala Falun

KONTAKT: Petra Kämpe, 08-12 05 22 27

Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och har några års arbetslivserfarenhet, är nyutexaminerad eller fortfarande studerar på högskola/universitet. Hos oss kan du arbeta som uthyrd konsult på specifika kunduppdrag eller bli anställd direkt hos ett kundföretag via vår rekryteringsverksamhet. Läs mer på www.academicwork.se.

SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN
När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner och samtycker du till att Academic Work behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Läs mer under vår PuL-sida.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Bergvik Skog äger ca 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och ca 0,1 miljoner hektar i Lettland och är därmed en av Europas största privata skogsägare. Bergvik Skog bedriver miljöcertifierat skogsbruk och upplåter mark till exempel för vindkraft, jakt, täktverksamhet. Bergvik Skog producerar årligen cirka 60 miljoner skogsplantor i tre egna plantskolor.

Bemannia söker Ekonomihandläggare för längre uppdrag

Vi söker en ekonomihandläggare!

Ekonomihandläggaren bistår ekonomichefen i det övergripande ansvaret för organisationens ekonomi och administration, samt i det övergripande ansvaret för program- och projektekonomin. Vidare bistår ekonomihandläggaren i det operativa ansvaret för kansliets verksamhet, och rapporterar direkt till ekonomichefen, och är beredd att ta över ifall ekonomichefens post är vakant och till dess att tjänsten är tillsatt.

Tjänsten är placerad i Stockholm. Beräknad tillsättning av tjänsten är 20 april.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Det ekonomiska ansvaret omfattar:

- Controller inom organisationen,

- Ansvar och hanterar bokföring, budget, prognoser och avstämning

- Löpande bokföring,

- Upprätta och hantera ekonomiska rapporter, deklarationer, bokslut och årsredovisning

- Kontaktperson för bank, skatteverk och revisorer,

- Kontakter med givare, medlemmar och andra civilsamhällesorganisationer kring controllerrelaterade frågor,

- Kontera och registrera fakturor, löner och reseräkningar ifall ekonomiassistentens post är vakant, och dess i övrigt förekommande ekonomiassistentuppgifter,

- Löne- och finansiell personaladministration,

- I övrigt förekommande ekonomirelaterade administrativa arbetsuppgifter inom enheten och på kansliet.

Kvalifikationskrav

- Ekonomutbildning eller motsvarande erfarenhet

- Erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete, och civilsamhällesorganisation,

- Goda kunskaper om ekonomi, administration och finansiell uppföljning,

- Goda kunskaper i svenska och engelska,

- Mycket god social förmåga, flexibilitet, lyhördhet och förmåga att hantera högt tempo och intensiva arbetsperioderÖvriga önskvärda meriter

- Erfarenhet av fackligt arbete,

- Erfarenhet av resultatstyrning och kvalitetssäkring

- Utbildad controller,

Vi värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Skicka in din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande.

Om Du finner tjänsten intressant rekommenderar vi Dig att registrera Din ansökan på vår hemsida (www.bemannia.se/cvregistrering), detta så att du ligger med i vår databas även för framtida rekryteringar.

Det går även att skicka in Din ansökan innehållandes CV och ett personligt brev till jobb@bemannia.se, märk ansökan med referens: "Ekonomihandläggare Stockholm"

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige.

Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna samt SEKO. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år.

Välkommen till Bemannia - Rätt Person Direkt!

www.bemannia.se www.facebook.com/bemannia

Controller

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas. I Hässleholms kommun har vi önskad sysselsättningsgrad och rökfri arbetstid.

Hässleholms Fritids huvuduppgifter är drift och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsservice, bidrag till föreningar, lotterimyndighet samt fritidsgårds- och mötesverksamhet. I förvaltningen finns cirka 50 tillsvidareanställda varav elva arbetar på fritidskontoret.
Nu söker Hässleholms Fritid en kommunikativ controller!

Arbetsuppgifter
Du får det övergripande ansvaret för förvaltningens ekonomiarbete och kommer att arbeta aktivt med bland annat frågor som rör budgetering, bokslut, uppföljningar, verksamhetsberättelse, intern kontroll och stöd till förvaltningens medarbetare. Kommunen arbetar idag i Aditro ekonomisystem.

Du har en chefstjänst med personalansvar för fyra medarbetare inom personaladministration, reception och service.

Utöver ovanstående ingår arbete i förvaltningens ledningsgrupp och deltagande i olika projektgrupper inom kommunen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig samt med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Meriterande är god kunskap om föreningslivets organisation och villkor. Du bör vidare ha god kommunikativ förmåga och god förmåga att uttrycka dig korrekt i svenska språket i skrift. Vi förutsätter att du har kunskaper inom Officeprogram eller motsvarande. Kommunen arbetar idag i Aditro ekonomisystem.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 18 augusti 2015 eller efter överenskommelse. Arbetstiden är normalt dagtid och med fritidskontoret som arbetsplats.

Vi ser gärna kvinnliga sökanden för att uppnå en jämnare könsfördelning. Idag är vi sju manliga och fyra kvinnliga medarbetare på fritidskontoret.

Har du frågor kring tjänsten kontakta gärna Stefan Larsson, förvaltningschef, på tfn 0451-26 82 05.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel på tfn 0451-26 70 00.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsamman med CV och personligt brev.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Affärsinriktad Finanschef

Tjänstebeskrivning


Teenage Engineering AB söker efter en operativ Finanschef till sitt team i Stockholm.
Bolaget är känt för sin högkvalitativa trådlösa högtalare och den portabla synthesizern OP-1 och befinner sig i en stark utvecklingsfas.

Du kommer ha övergripande ansvar för ekonomin samt spela en viktig roll för utvecklingen av företaget. Mer konkret innefattar detta:

- Budgetering, redovisning och all ekonomisk rapportering
- Skapa och effektivisera processer samt bygga strukturer
- HR & Personaladministration
- Juridiska frågor vid etablering i nya länder
- Löpande uppföljning av tillverkande fabriker i Asien
- Övervakning av interna och externa kostnader, varuflöden mm.Kvalifikationer


- God erfarenhet av redovisning och företagsutveckling. Meriterande med erfarenhet i från tillverkningsföretag
- Du har ekonomutbildning i botten, gärna med inriktning redovisning
- Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift då du kommer verka i en internationell miljö
- Du är en naturlig ledare som tar fram det bästa av olika kompetenser
- Du trivs att arbeta operativt och har ett genuint engagemang för att hitta vinnande företagskoncept
- Du har lätt för att ta till dig siffror och kan se samband och flöden

Du erbjuds att arbeta på en kreativ arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och snabba beslutsvägar.

Ansökan


Denna rekryteringsprocess hanteras av oss på TEMP-TEAM Rekrytering och Personaluthyrning. Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Eva Engelbertsen, 0708582386, een@temp-team.se om du har några frågor.

Du söker tjänsten via länken nedan. Tjänsten skall tillsättas snarast och vi har ett löpande urval till tjänsten. Det är därför viktigt att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen.

TEMP-TEAM är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och har i över 35år framgångsrikt rekryterat medarbetare till såväl börsnoterade företag som mindre verksamheter. Vi är en del av en internationell koncern och tillsätter tjänster både inom kollektiv- och tjänstemannasektorn. Läs gärna mer om oss på www.temp-team.se

Controller

Konsultativt stöd

Konsultativt stöd är en övergripande resursenhet i Uppsala kommun. Här arbetar specialpedagoger, logopeder och psykologer. Vi arbetar på uppdrag från förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Vår verksamhet präglas av engagemang och vilja att utveckla och förbättra situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du är ett stöd för ledning och personal, både i det löpande arbetet och vid bokslut samt är vid behov ett bollplank.
I budget, budgetuppföljningen och prognosprocessen är du en central resurs.
Andra uppgifter är:
Beredning av strukturstöd inom särskolan.
Sakgranskning och kontering av leveransfakturor
Verksamhetens fakturering
Assistera chef vid lönehantering
Inköpsansvarig

Kvalifikationer
Du har en ekonomisk utbildning. Goda kunskaper i Excel. Det är meriterande om du redan nu kan arbeta i affärssystemet Agresso samt det personaladministrativa systemet Heroma. Du ska ha vana av budget- och prognosarbete.

Du är initiativrik, analytisk, noggrann och lyhörd. Du ska ha en mycket god samarbetsförmåga men även kunna arbeta självständigt. Förmåga att informera och kommunicera värdesätts. Som verksamhetsstöd förväntas du ha ett aktivt förhållningssätt, vara engagerad och arbeta framåtsträvande. Erfarenhet av arbete inom Vård & Bildning är meriterande och arbete som Skolledare och/eller ekonom/controller är önskvärt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Upplysningar
OBS! Vi har inför varje annonsering av en tjänst tagit beslut om var vi annonserar, vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal från säljare som erbjuder annonserings- och rekryteringshjälp till alla nedanstående upplysningslämnare.

Birgit Mikaelsson, chef 018-727 22 87
Anders Carlstedt, controller 018-727 54 97

Facklig företrädare:
Vision, 018-727 24 33

Har du frågor gällande registrering av din ansökan kontakta HR Center 018-727 23 02.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

"I Uppsala kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet och ta till vara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten".

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.