Studie- och yrkesvägledare Grundsärskolan, Gymnasiesärskolan Helsingborg

Helsingborg är skapande och gemenskap, initiativ och engagemang.
Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas.
Här växer både människor och företag.
Helsingborg är staden för dig som vill något.

Kunskapsstaden Helsingborg med visionen: Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar, söker dig, som är en kreativ nytänkare och som drivs av att utveckla barn och ungas talanger. Du har stort resultatfokus och skapar de bästa pedagogiska förutsättningarna för barnen i våra verksamheter. Du kommer att verka i en visions- och värdestyrd ledningsorganisation. Våra kärnvärden; nyfikenhet, inspiration, kommunikation och vilja till förändring genomsyrar allt arbete.ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder dig en tjänst som Studie- och yrkesvägledare med uppdrag för grund- och gymnasiesärskolan med placering på Gymnasieantagningen Helsingborg. Gymnasieantagningen på Skol- och fritidsförvaltningen gör antagning till gymnasie- och gymnasiesärskolan för de 11 kommuner som ingår i samverkansområdet Skåne Nordväst. Helsingborg har sex grund- och gymnasiesärskolor samt individintegrerade elever i grundskolan.

Tjänsten som studie och yrkesvägledare innebär att du arbetar med hela processen kring gymnasiesärskolan och vägleder elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Detta innefattar allt från vägledning till att i samråd med lärare arbeta med praktikanskaffning.

Du ingår i särskolans resursteam inom Elevhälsan och inom antagningsteamet på Skol- och fritidsförvaltningen. Det innebär att du kommer att involveras i arbetet med elevplaceringar och mottagande/antagningsfrågor inom särskoleområdet. Utifrån vägledningsprofessionen kommer du också att ingå i grund- och gymnasiesärskolans olika nätverk.

Tjänsten är kommunövergripande men huvuddelen av eleverna finns på Filbornaskolan där du kommer att ha en arbetsplats. Du kommer också ha en arbetsplats på förvaltningskontoret. Tjänsten förutsätter ett nära samarbete med rektorer, syvare på andra skolor där det finns särskola samt med andra myndigheter.
KVALIFIKATIONER
Du har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra ditt uppdrag.
Du skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgruppers och verksamhetens behov i fokus.
Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter, tillsammans levererar vi tjänster av hög kvalitet.
Du vet vilka värderingar som styr ditt handlande, vad som driver dig och hur du kan använda dina styrkor.
Du har en examen i studie och yrkesvägledning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av särskola eller längre erfarenhet av vägledningsarbete.
Körkort krävs

Posted in: Uncategorized |

Läs mer på arbetsförmedlingen
None found..