Studie- och yrkesvägledare

Stockholms Stad
Arbetsmarknadsförvaltningen
Komvuxcentrum

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Vi följer upp och metodutvecklar löpande för att förbättra våra resultat. Det gemensamma uppdraget är att rusta människor för jobb och vi samverkar mellan våra olika verksamhetsområden för att hitta de bästa lösningarna för stockholmarna.

Komvuxcentrum Stockholm ansvarar för information om stadens vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning inför studier, nivåtest samt central antagning till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i Stockholms stad.


1 plats(er).Ge vägledning och information inför studier samt stödja sökande med att sätta upp mål och planera för sina studier. Vid studieplanering uppmärksamma behov av såväl särskilt stöd i studierna som eventuellt behov av validering av tidigare kunskaper.

Samarbeta med samtliga medarbetare vid enheten för att kunna ge blivande studerande bästa möjliga service. Vid behov handlägga ansökningar och kontinuerligt delta i omprövning och utveckling av rutiner och arbetssätt samt fortlöpande hålla sig informerad om utvecklingen inom verksamhetsområdet.
Studie- och yrkesvägledarexamen.

Du ska ha goda kunskaper både i det svenska och de utländska utbildningssystemen då våra kunder/sökande har mycket skiftande utbildningsbakgrund.
Du ska ha mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga samt vara intresserad av att möta kunder/sökande i såväl öppen mottagning som enskilt.

Mycket stor vikt läggs vid personliga egenskaper och förmågan att kunna arbeta i team med kollegor och övriga medarbetare. Stor vikt läggs även vid förmågan att kunna arbeta självständigt och att kunna göra prioriteringar mellan arbetsuppgifterna vid belastningstoppar i verksamheten. Vi förutsätter att du är intresserad av att delta i enhetens ständiga utvecklingsarbete.

Erfarenhet av studievägledning inom vuxenutbildning är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid. 39,50 timmar/vecka varav en del av arbetstiden är schemalagd.


För mer information om tjänsten, tag kontakt med:
Bitr enhetschef Ewa Måård-Jacobsson,08-508 35 426 (åter från semester 15/7)


Stefan Magnusson, Lärarförbundet, 08-50849557 (facklig)
Svante Haggren, LR, 070-642 30 42 (facklig)

Tillträde: 2013-09-02.

Posted in: Uncategorized |

Läs mer på arbetsförmedlingen
None found..