Samordnare med inriktning mot rehabilitering

På Rätt Plats AB ingår i koncernen Thorengruppen AB, som ägs av en privatperson och där all vinst återinvesteras idag i våra verksamheter för att skapa en trygg framtid och en god kvalitet på våra skolor och för våra övriga verksamheter. Vi bedriver utbildningsverksamhet, arbetsmarknadsuppdrag, rehabiliteringsuppdrag, omställning och kompetensutveckling.

Vi expanderar och söker nu fler medarbetare som vill och kan arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering för människor där målet är återgång i arbete/utbildning eller start av egen verksamhet.

Tjänstens innehåll i huvudsak
De människor vi möter har på ett eller annat sätt en nedsatt arbetsförmåga, genom ett eller flera funktionshinder. Som Samordnare organiserar, leder och genomför du insatser, utifrån en grundläggande metodik, där deltagarnas kunskaper, färdigheter, vilja, motivation och styrkor tas till vara för att hjälpa dem att ta sitt nästa steg närmare arbetsmarknaden. I tjänsten ingår ett arbetsledande ansvar med personal, mål och resultat ansvar. Du ansvarar för en arbetsgrupp på mellan 4-8 personer, med olika kompetenser. Du kommer själv att delta i de dagliga aktiviteterna till viss del. I ditt arbete ingår att aktivt motivera, utmana och inspirera både deltagare och din arbetsgrupp mot uppsatta mål. Vidare söka efter jobbmöjligheter, som matchar deltagarens kunskaper och kompetens. Administration är en viktig del i arbetet då vi dokumenterar varje persons utveckling, som ett led i vårt kvalitetsarbete.
Arbetet ställer stora krav på förmågan att samarbeta och vara drivande i processer i samarbete med olika intressenter ex arbetsförmedlingen och försäkringskassan i syfte att hitta en optimal lösning för den enskilde individen. Du har en dokumenterad förmåga att skapa och underhålla sådana relationer. Du har mycket goda kunskaper om rehabilitering och om olika branscher.
Kunskap och erfarenhet
1) Du har en utbildning på högskoleutbildning. Krav utbildning inom samhälls-,beteendevetenskaplig eller medicinsk inriktning. Du skall även uppfylla kravet på yrkesmässig kompetens motsvarande:

Minst 1 års erfarenhet av samordna eller koordinera liknandeverksamheter. Avseende:
- Samordning av rehabiliteringsinsatser för klienter/deltagare
- Löpande kontakter med flera parter
- erfarenhet av logistik, uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering av liknande verksamhet.

ALTERNATIVT
2) Minst 3 års erfarenhet av att samordna och koordinera liknandeverksamheter. Avseende:
- Samordning av rehabiliteringsinsatser för klienter/deltagare
- Löpande kontakter med flera parter
- erfarenhet av logistik, uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering av liknande verksamhet.

Meriterande är om du har jobbat som ansvarig för rehabverksamhet, samordnare eller rehabkonsult, eller annat likvärdig rehabiliteringstjänst tidigare.

Egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person är du målinriktad och drivs av att nå resultat. Du trivs att arbeta i en ständigt föränderlig miljö. Du har en inre trygghet och en god förmåga att se möjligheter i alla situationer. Du har också en stark tilltro till människors förmåga att utvecklas och ta eget ansvar. Ödmjukhet, förmåga att lyssna är andra egenskaper som vi sätter värde på. För att trivas i rollen behöver du vara utåtriktad, säljande, kreativ och uthållig.

Datavana är en förutsättning för att kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Körkort och egen bil är ett krav då resor i jobbet ingår.

Vi kommer inte behandla ansökningar som inte uppfyller kraven i annonsen.

Posted in: Uncategorized |

Läs mer på arbetsförmedlingen
None found..