Projektcontroller

Arbetsuppgifter
Som projektcontroller är du ett viktigt stöd till beslutsfattare och projektledningen för större projekt i Aitik. Genom projektens olika faser bidrar du med kompetens och utveckling inom ekonomiområdet och innebär att du bland annat arbetar med kalkyler, beslutsstöd, uppföljning, rapportering och avslut av investeringar. Du är även delaktig i boksluts-, prognos- och budgetarbetet samt att jobba proaktivt med utveckling och förbättring av rutiner och arbetssätt.

Fokusområde för ditt arbete kommer att vara de större investeringarna i Aitik, men du är även en viktig del i ekonomiavdelningens löpande och gemensamma arbete. I det arbetet inryms bland annat medverkan i arbetsgrupper och projekt inom Aitik och med andra enheter inom Boliden.

Utbildning/Erfarenhet
Vi söker dig som har relevant universitetsutbildning eller motsvarande kunskaper inom ekonomi. Du har troligen några års erfarenhet och har du arbetat med inköp och/eller projekt är det meriterande. Meriterande är också erfarenhet av lean, samt arbete inom gruv-, anläggnings- eller processindustrin. Som person har du ansvarskänsla och god förmåga att arbeta självständigt mot mål, samtidigt är samarbete naturligt för dig. En vilja att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av både ekonomiavdelningen och Aitik som helhet är en viktig del i arbetet. Kommunikativ förmåga är betydelsefullt och du behärskar engelska i både tal och skrift.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av Ekonomichef Per Landström, tfn 070-240 96 27, e-post per.m.landstrom@boliden.com

Facklig information
Bert-Ove Fjällström Ledarna tfn 0970-72 91 92, Olle Baltzari Unionen tfn 0970-72 90 37, Jansiri Malmgren Sveriges Ingenjörer tfn 0970-72 93 54.

Posted in: Uncategorized |

Läs mer på arbetsförmedlingen
None found..