Personalkonsult

I Jämtlands län med sina 127 000 invånare står livskvalitén i fokus. Här samsas fridfull ro i en nära och storslagen natur med brokig stadspuls och rikt kulturutbud. Här finns möjlighet till en trivsam boendemiljö och en upplevelsefylld fritid. God hälsa och positiv livsmiljö är nyckelorden i Jämtlands läns landstings vision. Som medarbetare hos oss samverkar du med många olika yrkeskategorier med hög kompetens. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter.

I Jämtlands läns landsting ingår funktionerna personal och lön i en gemensam personalenhet med central placering inom landstingets personalstab med uppdrag att ge service till hela landstinget inom dessa områden. Personalfunktionen är i sin tur indelad i tre team: Hälsa- och arbetsmiljö, lönebildning och kompetensförsörjning.ARBETSUPPGIFTER
Som personalkonsult arbetar du tillsammans med övriga personalkonsulter både strategiskt och operativt. Du bidrar till den strategiska inriktningen och utvecklingen inom personalområdet och fungerar som konsultativt chefsstöd inom det ansvarsområde som ditt team företräder. Exempel på arbetsuppgifter för de olika teamen är rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, löner, arbetsrätt, förhandlingar, uppföljning/analys, personal- och kompetensförsörjning, avveckling och utbildningsstöd.

Dig vi söker kommer i nuläget att arbeta inom lönebildning. Under hösten kommer organisationen av personalarbetet vid Jämtlands läns landsting att ses över, därför kan arbetsuppgifterna förändras. Huvudsakliga arbetsuppgifter inom team lönebildning är rådgivning till chefer i lönesättningar, framför allt vid nyanställning och ändrad befattning, samt planering av och stöd till verksamheten i löneöversynsprocessen. Teamet arbetar även med lönekartläggning/löneanalys, omvärldsbevakning, statistikbearbetning, arbetsvärdering m m. I arbetet ingår även lag- och avtalsfrågor, framför allt utifrån centrala kollektivavtal.KVALIFIKATIONER
För det här uppdraget krävs att du har en akademisk utbildning med inriktning mot personal- och arbetsgivarfrågor. Du har ett konsultativt arbetssätt och en mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Det är också viktigt att du har helhetssyn, är analytisk och har en vilja att utveckla och utvecklas. Du är flexibel, öppen och utåtriktad, har god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Dina datakunskaper är goda och du har god datavana. Det är meriterande om du har erfarenhet från konsultativt personalarbete i en större organisation, gärna inom landsting eller kommun. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Då gruppen till största delen består av kvinnor ser vi gärna manliga sökande.
Läs mer på arbetsförmedlingen
.