HR-specialist

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt tusen anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och för flyktingboende, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg.
ARBETSUPPGIFTER
Som HR-specialist stöder du chefer i förvaltningen på alla nivåer. Utifrån din HR-kompetens tillför du nya perspektiv som bidrar till att utveckla verksamheten.
Du arbetar i team med en kollega med två verksamhetsområden och sitter i lednings- och samverkansgrupp för ett av verksamhetsområdena. Genom vårt teamarbete skapar vi en god tillgänglighet för våra chefer och kollegialt stöd och möjlighet att utjämna arbetstoppar för varandra.

Som stöd i ditt arbete har du stadens gemensamma HR-processer och ett gott samarbete med kollegorna på enheten kring hur vi tillsammans kan utveckla våra arbetssätt.

Vi har ett intresse för verksamheten och anpassar vårt stöd utifrån verksamhetens behov. Genom att vara ute i verksamheterna på frontdagar ökar vi vår förståelse för verksamheten.

Du är ansvarig för utveckling och uppföljning av kvaliteten för någon personalprocess i förvaltningen.

Vi är 6 medarbetare på enheten.


KVALIFIKATIONER
Vi letar efter dig som blir inspirerad av tanken på att arbeta i en förvaltning med en vision om att bidra till ett socialt hållbart Göteborg.

Du har minst 3 års relevant högskoleutbildning och minst 2 års erfarenhet av att arbeta konsultativt med ett brett HR-perspektiv.

Du har goda arbetsrättsliga kunskaper som grund för arbetsrättsliga och personalpolitiska överväganden.

Du är en god kommunikatör - i individuella samtal, inför grupper och i skrift.

Du skapar förståelse, löser upp knutar och skapar förtroendefulla relationer genom en god dialog.

Tillsammans bidrar vi till trivseln inom förvaltningen - med glimten i ögat och lätt till skratt!
Läs mer på arbetsförmedlingen
.