Ekonomichef med stabsansvar

Ekonomichef
Organisationsbeskrivning

Västerbottens museum AB ägs till 60 % av Umeå kommun och till 40 % av region Västerbotten. Museet har en styrelse bestående av ledamöter utsedda av ägarna samt Västerbottens läns hembygdsförbund. Museets tjänstemannaledning består av VD samt 6 st avdelningschefer. Västerbottens museum bildades 1943 i form av en stiftelse och omformades till aktiebolag 1997. Delar av verksamheten bedrivs fortfarande i en stiftelse. Museet omsätter ca 45 miljoner kr med därtill omfattande projekt- och uppdragsverksamhet. Västerbottens museum är ett länsmuseum med upptagningsområde Västerbottens län. Museet har ca 70 tillsvidareanställda med därtill visstidsanställda under sommarsäsong, uppdrag och projekt.Ditt nya arbete

Vår ekonomichef går vidare till nytt arbete och vi söker nu en driftig och kunnig person med uppgift att svara för museets löpande ekonomiska förvaltning och leda stabens uppgifter i nära samarbete med VD.

Museet söker en administrativ chef/ekonom med tyngdpunkt på ekonomi. Som administrativ chef/ekonom har du ansvar för det kommunala bolaget Västerbottens museums löpande redovisning och rapportering, budgetarbete, prognoser och årsbokslut. Viktiga funktioner är att förbereda finansiella beslutsunderlag till museets ledning och styrelse samt utgöra stöd för museets avdelningschefer i ekonomisk uppföljning. Västerbottens museum driver en omfattande projektverksamhet och i det ekonomiska arbete har du en central roll i projektredovisning och stöd till museets projektledare. Du ansvarar även för upphandlings- försäkrings- och avtalsfrågor.

Du kommer att vara delaktig i fortsatt utvecklingsarbete av företagets ekonomistyrning och rutiner. I ditt arbete ingår även att tillsammans med personalassistenten utgöra stöd för museets organisation/chefer i personaladministrativa frågor.

Du ansvarar också för personalledning för museets stabsavdelning omfattande administration och fastighet, bestående av sex personer.Uppdragsgivare: Västerbottens Museum ABOrt: UmeåDina kvalifikationer

Din uppgift blir att leda staben bestående av 6 personer med funktioner inom ekonomi, personaladministration och lokalvård. I din ledarroll ingår bland annat personalledning, hjälp vid prioritering av arbetsuppgifter, särskilt stöd i personaladministrativa frågor, medarbetar- och lönesamtal samt arbetsmiljöansvar.

I din funktion ingår även att utgöra stöd till avdelningschefer och projektledare i främst ekonomi- och personalfrågor.Du är en person som
Har utbildning inom ekonomi, gärna högre utbildning samt tidigare erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av projektekonomi och EU-projekt. Mycket meriterande är också erfarenhet av personaladministrativa frågor. Du ska obehindrat kunna arbeta med ekonomiska system samt gärna Officepaketet med tyngdpunkt på excel.

Vi arbetar i systemen Visma och Palette.Din ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Proffice Rekrytering och Niclas Ericsson, 090-700 705. Du är välkommen med din ansökan senast 7 juni 2015 via www.proffice.se [ http://www.proffice.se/ ]. Där kan du koppla ditt färdiga CV och skriva personligt brev.
Läs mer på arbetsförmedlingen
.