Ekonomichef Beijer Industriutveckling

Military Work arbetar med rekrytering och uthyrning av personal och erbjuder individer med militär erfarenhet nya möjligheter inom det civila arbetslivet. Genom lång erfarenhet och vårt nätverk erbjuder vi pålitliga, kunniga och drivna medarbetare med hög arbetskapacitet. Vi vänder oss till arbetsgivare som ser fördelen med att kort- eller långsiktigt engagera en professionell partner för att hitta rätt personal.

NOGGRANN, KOMPETENT OCH PRODUCERANDE EKONOM TILL BEIJER INDUSTRIUTVECKLING

Vi söker nu en person som kan komma in i ett investeringsteam med en hög grad av vilja att bidra med engagemang till teamets nuvarande koncernbolag såväl som till kommande investeringar. Personen vi söker är en individ som, tillsammans med en relevant ekonomisk kompetens, är intresserad av aktivt ägande och har en stark vilja att sträva efter utveckling och ständig förbättring. Genom en stark värdegrund i såväl investeringar som i bolagsstyrning och hårdsatsning på team-medlemmarnas utveckling är Beijer Industriutveckling arbetsplatsen för den som vill ta chansen att vara med och utveckla sig själv, andra och därigenom också koncernbolagen.

OM TJÄNSTEN

Som ekonomiansvarig/controller på Beijer Industriutveckling kommer arbetsuppgifterna vara av varierande art, men koncentrerade och fokuserade på ekonomistyrning och uppföljning. Arbetsdagarna kommer vara till största del vara förlagda till bolagets vackra lokaler på Strandvägen i Stockholm med utsikt över Nybroviken där arbetet sker i nära samarbete med de tre kollegor som redan idag utgör investeringsteamet. Varje år granskas ca 100 bolag i förvärvssyfte samtidigt som teamet är mycket aktiva och närvarande i koncernbolagens verksamheter. Detta gör att ena dagen kan bestå av intensiva budförhandlingar med en uppköpskandidat för att nästa dag ute på plats spenderas med att instruera och inspirera medarbetare i ett koncernbolag att utvecklas. Det ställer krav på ett dynamiskt och förtroendeskapande förhållningssätt som karaktäriseras av ansvarstagande, noggrannhet och kompetens.

Huvuduppgifterna och huvudansvaret kommer att vara bolagsgranskning i förvärvssituationer, redovisningen i koncernbolagen, stötta varje koncernbolags redovisningsfunktion i deras arbete och att vidareutveckla den ekonomiska styrningen i främst koncernbolagen men också på koncerngemensam nivå. Organisationens storlek ställer krav på att alla medlemmar är dynamiska och kan agera inom flera uppgiftsområden. Arbetsuppgifterna kommer att styras av den individ som rekryteras utifrån dennes kompetens och hur snabbt ny kunskap tillgodogörs. Inom teamet finns enorma möjligheter till utveckling – dels är kompetensen och coachingmöjligheterna inom teamet stora och dels finns inom Beijersfären en stor stiftelse som bekostar eventuella externa utbildningar.

Teamets nuvarande tre medarbetare har bred bakgrund inom både finans och managementkonsulting och är i 30–35-årsåldern. Till dessa kompetenser finns också en stark uppbackning av ägarens, Beijerinvest, VD och finanschef med mångårig erfarenhet från börsnoterade bolag.

DIN PROFIL

Personen vi söker är en proaktiv lagspelare som har ett personligt driv att vilja skapa lönsam tillväxt i koncernbolagen. Ansvarskänsla, förmåga att arbeta självständigt och noggrannhet är viktiga personliga egenskaper tillsammans med ett prestigelöst förhållningssätt som medger god coaching av koncernbolagens ekonomifunktioner. Det nära och aktiva arbetet med koncernbolagen gör att det är viktigt att med en god social kompetens som skapar rätt förutsättningar till utveckling i varje bolag. Nya investeringar skapar nya utmaningar vilket gör att alla i teamet måste våga ta sig an nya uppgifter och hitta kreativa lösningar på uppkomna problem. Teamet har en platt organisation med snabba besluts- och kommunikationsvägar utan hindrande hierarkier. Arbetsklimatet är inkluderande varmt och högt presterande, ett klimat som passar den vi söker utmärkt.

Din formella bakgrund är en utbildning inom ekonomi och meriterande är 2-5 års erfarenhet från arbete på revisionsbyrå och 1-5 års arbetserfarenhet inom redovisning eller liknande.
Läs mer på arbetsförmedlingen
.