Controller/Ekonom, Upphandlingsmyndigheten

BEFATTNING Verksamhetscontroller/ekonom

PLACERING Stockholm

Den 1 september i år slås portarna upp för den nya Upphandlingsmyndigheten. Myndighetens främsta uppgift är att säkerställa regeringens mål för offentlig upphandling, att den ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden samtidigt som innovativa lösningar främjas. Miljöhänsyn och sociala hänsyn ska också beaktas. Värdet av de samlade offentliga upphandlingarna uppgår till över 600 miljarder kronor varje år och behovet av att bidra till att skapa goda offentliga affärer är stort. Myndigheten beräknas bestå av ca 60 medarbetare.

En stor del av Upphandlingsmyndighetens personal följer med den verksamhet som förs över från Konkurrensverket. Myndigheten har behov av ytterligare medarbetare för bland annat vissa ledningsuppgifter. Utredningen för inrättande av Upphandlingsmyndigheten erbjuder därför intressanta och stimulerande arbetsuppgifter till dig som vill vara med och bygga en ny modern myndighet och delta i ett av Sveriges mest spännande utvecklingsprojekt.

UPPDRAGET
Som verksamhetscontroller/ekonom utvecklar och stödjer du myndighetens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du deltar i arbetet med att planera, följa upp, analysera och redovisa myndighetens verksamhet och ekonomi. I uppstarten av myndigheten är du med och skapar ekonomiska rutiner och processer för hela myndigheten. Vidare arbetar du aktivt med att stödja chefer och medarbetare i ekonomiska frågor (till exempel hur man arbetar med att styra och följa upp med nyckeltal). Myndigheten samarbetar med Statens Servicecenter som du kommer samverka med i arbetet med redovisning och bokslut samt vid uppföljning i samband med bokslut. I uppdraget är du även ansvarig för produktion av myndighetens årsredovisning. Du rapporterar till den administrativa chefen.

FÖRVÄNTNINGAR/ERFARENHET
Relevant akademisk eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har några års erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du har även erfarenhet av framtagande av årsredovisning med resultat- och balansräkning. Vidare har du erfarenhet av budgetarbete och redovisning inom staten och har därigenom skapat dig förståelse för de förutsättningar som gäller inom statsförvaltningen.

Som person är du lösnings- och serviceorienterad. Du har förmåga att ta ansvar, initiativ och arbeta självständigt. Du behöver även ha en god analytisk förmåga och förmåga att samarbeta. Vi tror även att du är noggrann och bra på att uttrycka dig i tal och skrift.

INTRESSEANMÄLAN
I rekryteringen samarbetar vi med SOURCE. Din intresseanmälan gör du via http://www.source-executive.se senast den 17 juni 2015. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Ulrika Berglund 070 813 91 57.

ÖVRIGT
Tillträde för tjänsten är snarast möjligt. Vid tillträde före 1 september kommer anställning att erbjudas vid utredningens kansli för övergång till Upphandlingsmyndigheten när dess verksamhet inleds. Du kommer under perioden dessförinnan att biträda utredningen i dess förberedelsearbete. Myndigheten är placerad på Torsgatan 13 i Stockholm. Mer information finns på http://www.upphandlingsmyndigheten.nu och http://www.kkv.se
Läs mer på arbetsförmedlingen
.