Controller (vikariat ca 1 år)

Vid Linköpings universitet har vi för vana att tänka nytt. Att ständigt utmana oss själva har varit vår starkaste drivkraft sedan starten 1975. Om du också drivs av att söka svar bortom traditionerna och över ämnesgränserna erbjuder vi dig arbete på vårt universitet. Tillsammans kan vi hitta lösningar till samtidens utmaningar.

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Inom grundutbildningen ansvarar vår institution bland annat för huvuddelen av läkarutbildningen, logopedutbildningen och utbildning inom medicinsk biologi.
Läs mer: www.ike.liu.se

Linköpings universitet ledigförklarar ett vikariat som Controller vid Avdelningen för verksamhetsstöd.

Arbetsuppgifter
Ekonomifunktionen ansvarar för att ta fram institutionens budget, löpande redovisning, ekonomiska uppföljningar, prognoser samt bokslutsarbete. En annan viktig del av arbetet är att utföra ekonomiska utredningar, bistå institutionen, dess avdelningar och forskare med kvalificerade analyser, upprätta budget för olika delar av verksamheten samt ge stöd i samband med ansökningar och uppföljning av forskningsprojekt såsom t ex EU-projekt.

Därutöver ansvarar ekonomifunktionen för framtagande av stöd för verksamhetsuppföljning, budgetering, strategisk planering samt utveckling av intern styrning och kontroll. Det innebär att kontinuerligt utveckla rutiner, arbetsformer och verktyg för informationsframtagning, uppföljning och kvalitetssäkring.

Vi söker nu en vikarierande controller till IKE:s ekonomifunktion. Vi strävar efter att ha en bred sammanlagd kompetens inom ekonomifunktionen. Vi söker därför dig som har ditt huvudsakliga kunskapsområde inom budget, analys, uppföljning och redovisning. Controllern arbetar med att analysera och följa upp verksamheten kopplat till mål, nyckeltal och ekonomi i syfte att stödja ledningen i beslutsfattande och styrning av verksamheten. Controllern arbetar med utveckling av strukturer, processer och systemstöd för att stödja och säkerställa att verksamheten bedrivs mot uppsatta mål.

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med IKE:s forskare varför mycket höga krav ställs på intresse och förmåga att pedagogiskt förmedla och serva dem med ekonomisk kompetens.

Dina kvalifikationer
Vi söker nu någon som har minst 3-årig högskoleutbildning med inriktning relevant för den aktuella rollen. Mycket goda kunskaper av att genomföra analyser samt i övrigt att arbeta med Excel och likande verktyg för att utveckla och stödja uppföljningsarbetet är ett krav. Förmåga att söka fram relevant data i våra system och sedan kunna strukturera, analysera och presentera detta på ett relevant sätt. Du ska även ha goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning både på svenska och engelska. Användarvana i affärssystem är meriterande. Erfarenheter av arbetsuppgifter som controller inom det beskrivna området som anställningen omfattar är meriterande.

Du är ansvarskännande, kvalitetsmedveten och initiativrik. Vi förutsätter att du är en god analytiker, har en god samarbetsförmåga och är självständig. Pedagogisk förmåga värderas högt.

Liksom i alla stödfunktioner förutsätts du bidra när akuta situationer uppkommer även om det innebär att du engageras i arbetsuppgifter som inte är de som normalt ingår i din roll. Arbetssättet präglas och kännetecknas av ”team och resurs”, som möjliggör back-up m.m. utifrån verksamhetens behov. Stor vikt kommer också läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner  

Lika villkor

Flertalet av våra controllers inom institutionen är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Läs mer på arbetsförmedlingen
.