Controller till Beijer Industriutveckling

Military Work arbetar med rekrytering och uthyrning av personal och erbjuder individer med militär erfarenhet nya möjligheter inom det civila arbetslivet. Genom lång erfarenhet och vårt nätverk erbjuder vi pålitliga, kunniga och drivna medarbetare med hög arbetskapacitet. Vi vänder oss till arbetsgivare som ser fördelen med att kort- eller långsiktigt engagera en professionell partner för att hitta rätt personal.

BEIJER INDUSTRIUTVECKLING SÖKER CONTROLLER

Beijer Industriutveckling är en snabbväxande dotterkoncern till Beijerinvest. Beijer Industriutveckling är ett investmentbolag som förvärvar 1-2 bolag per år i storleksklassen SEK10-40m i rörelseresultat. Idag finns 3 dotterbolag inom tillverkning respektive handel som tillsammans omsätter över SEK300m. Fokus ligger på välskötta bolag som uppvisat en längre tids stabilitet men där företaget ser att deras aktiva ägande kan skapa värde. Investeringshorisonten är mycket långsiktig. Nu söker Beijer Industriutveckling en person som kan samordna den ekonomiska redovisningen i dotterbolagen.

ARBETSBESKRIVNING

Beijer Industriutveckling består  av ett litet, dynamiskt och prestigelöst team och därför kan dina uppgifter komma att variera mycket. De kommer att bero på vem du är, vilka erfarenheter du har och hur snabbt du lär dig nya saker. Dina huvuduppgifter kommer dock vara att:

• Koordinera redovisningen hos våra dotterbolag 
• Analysera månadsrapporter i bolagen med fokus på avvikelser och förbättringar 
• Stötta personerna som sköter redovisningen på respektive bolag 
• Vidareutveckla den ekonomiska styrningen i bolagen samt på koncernnivå 
• Genomföra ekonomisk analys ur ett redovisningsmässigt perspektiv i samband med förvärv

DIN PROFIL

• KRAV på att ha en kvalificerad ekonomiutbildning
• KRAV på att ha erfarenhet från kvalificerad redovisning på koncernnivå och/eller arbete som finansiell controller (1-5 år)
• Det är meriterande med ett engagemang inom Försvarsmakten

Du skall ha god kännedom om de svenska redovisningsreglerna (Swedish GAAP) samt erfarenhet från koncernredovisning. Goda Excelkunskaper är ett krav. Du förväntas bli en förebild för de som arbetar i dotterbolagen genom din kunskap och erfarenhet. Noggrannhet och en vilja att alltid få saker rätt är dina ledord. Du skall vara trygg i dig själv och ha en flexibel inställning till nya utmaningar då företaget ständigt ställs inför nya situationer. Självklart skall du fungera bra i teamet, men det är också viktigt att du är en självgående problemlösare då Beijer Industriutvecklingi tror att personer växer när de får eget ansvar.Utöver de formella kraven kommer stor vikt att fästas vid personlig lämplighet. Ansökan tas ej emot via e-post.Tjänsten kan komma att tillsättas före annonsens slutdatum. 
OM BOLAGET

Teamet består idag av tre personer med bred bakgrund från både finans- och konsultbranschen. Företaget har god uppbackning av vd och finanschef i ägaren, Beijerinvest, som bägge har mångårig erfarenhet som vd respektive finanschef i börsnoterade bolag. Beijer Industriutveckling fokuserar på att förvärva och långsiktigt utveckla bolag genom att utveckla medarbetarna i bolagen. Förvärven sker utan någon tänkt framtida försäljning vilket gör att Beijer kan genomföra de förändringar som bedöms få bäst effekt över tiden. Beijer Industriutveckling är en helägd dotterbolagskoncern till Beijerinvest. Beijerinvest är ett familjeägt investmentbolag som grundades av Anders Wall och där Johan Wall idag är vd. Beijerinvest har intressen i ett stort antal bolag varav det noterade Beijer Alma är det största.
Läs mer på arbetsförmedlingen
.