Controller med samordningsansvar till Utbildningsförvaltningen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Här arbetar drygt 3 100 medarbetare för att på olika sätt stödja barn och elever i deras lärande, så att eleverna ska nå de nationella kunskapsmålen.
Vi har 48 förskolor, 23 grundskolor och tre gymnasieskolor. Totalt går ungefär 15 000 barn och elever i våra förskolor och skolor. Dessutom fördelar förvaltningen pengar till enskilt drivna verksamheter, som friskolor och fristående familjedaghem. Utbildningsförvaltningens budget ca 2 300 mkr.
Ekonomistöd består av 10 medarbetare. Du kommer att ingå i ett team där alla är med och bidrar till att utveckla ekonomiprocessen på förvaltningen med målsättning att ge verksamheten bästa möjliga beslutsunderlag.
ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är nyinrättad. Din roll som controller innebär stöd till verksamheten. Du ansvarar för samordning av operativa frågor som berör budget- och uppföljningsprocessen, adhoc frågor, investeringsredovisning och övrigt förekommande uppgifter på ekonomistöd. Du arbetar med att ta fram tidplan och dokumentation av processerna.
Du är delaktig i utvecklingen och leder interna ekonomiutbildningar. I arbetet ingår även att genomföra internkontroller i syfte att se till att lagar och regler följs. Vidare har du nära samarbete med Controllers och ni blir varandras back upp.
Vårt ekonomisystem RoR och IoF från Aditro samt Beslutstöd från Hypergene.


KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning med ekonomisk inriktning samt tidigare arbetslivserfarenhet av redovisning och ekonomiuppföljning är krav. Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande. Du är strukturerad och har analytisk förmåga och gillar utmaningar. Det är viktigt att du kan samarbeta och ingå i olika arbetsgrupper, samtidigt som du kan på egen hand kan planera och lägga upp arbete efter årets tidplan. Du ska ha god allmän IT-vana, och goda kunskaper i Office-paketet. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter särskilt att du är positiv, prestigelös och förtroendeingivande.
• Högskoleutbildning – ekonomisk utbildning
• Erfarenhet från offentlig verksamhet
• Goda kunskaper i Office
• Har arbetat med beslutsstödsystem
Läs mer på arbetsförmedlingen
.