Business Controller

Om företaget

För Saabs räkning söker vi en Business Controller.

Dina arbetsuppgifter

Kunden behöver stärka sin ekonomifunktion.

Behovet av finansiellt stöd för affärsenheten ökar i takt med stort fokus på att vinna lönsamma affärer, introducera nya affärsmodeller och att ansvara för komplexa projekt. Den här tjänsten är ett viktigt steg för att etablera professionella mätbara affärer.

Du kommer att ansvara för att förse organisationen med korrekta och exakta överblickar av den ekonomiska utvecklingen, korrekta prognoser såväl som finansiellt stöd i projekt.
Du förväntas även föreslå och kräva åtgärder för att nå de finansiella målen. Placering är Järfälla.

Rollen innebär bla:
-Kontinuerligt följa upp det ekonomiska läget
-Aktivt stödja och delta i projektuppföljning
-Driva förbättringsprojekt
-Bidra till att godkänna investeringsförslag och anbud ur ett finansiellt perspektiv.
-Säkerställa affärsriskerna ur ett finansiellt perspektiv.

Din profil

Du har finansiell erfarenhet och kunskap ur ett globalt affärsperspektiv.
Du har ett analytiskt tänk, är proaktiv och en förmåga att utmana.
Framgångsrik historik och ett stort mått av affärsmannatänk.
Kommunicerar effektivt mellan avdelningar, länder och kulturer.
Du pratar självklart flytande engelska.

Goda kunskaper i Office är en självklarhet.

Krav är också att du har erfarenhet av Agresso och HFM

Ansökningsförfarande

Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Jan Snellman, 08-120 971 70 alt. jan.snellman@industrikompetens.se.

Om oss

Industrikompetens och Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Våra kunder finns främst inom industri och IT men även på den offentliga sidan. Rekrytering, bemanning och omställning ingår i vårt tjänsteutbud liksom kundunika och standardiserade undersökningar. På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor i Östergötland och fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk.
Läs mer på arbetsförmedlingen
.