Bemannia söker Ekonomihandläggare för längre uppdrag

Vi söker en ekonomihandläggare!

Ekonomihandläggaren bistår ekonomichefen i det övergripande ansvaret för organisationens ekonomi och administration, samt i det övergripande ansvaret för program- och projektekonomin. Vidare bistår ekonomihandläggaren i det operativa ansvaret för kansliets verksamhet, och rapporterar direkt till ekonomichefen, och är beredd att ta över ifall ekonomichefens post är vakant och till dess att tjänsten är tillsatt.

Tjänsten är placerad i Stockholm. Beräknad tillsättning av tjänsten är 20 april.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Det ekonomiska ansvaret omfattar:

- Controller inom organisationen,

- Ansvar och hanterar bokföring, budget, prognoser och avstämning

- Löpande bokföring,

- Upprätta och hantera ekonomiska rapporter, deklarationer, bokslut och årsredovisning

- Kontaktperson för bank, skatteverk och revisorer,

- Kontakter med givare, medlemmar och andra civilsamhällesorganisationer kring controllerrelaterade frågor,

- Kontera och registrera fakturor, löner och reseräkningar ifall ekonomiassistentens post är vakant, och dess i övrigt förekommande ekonomiassistentuppgifter,

- Löne- och finansiell personaladministration,

- I övrigt förekommande ekonomirelaterade administrativa arbetsuppgifter inom enheten och på kansliet.

Kvalifikationskrav

- Ekonomutbildning eller motsvarande erfarenhet

- Erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete, och civilsamhällesorganisation,

- Goda kunskaper om ekonomi, administration och finansiell uppföljning,

- Goda kunskaper i svenska och engelska,

- Mycket god social förmåga, flexibilitet, lyhördhet och förmåga att hantera högt tempo och intensiva arbetsperioderÖvriga önskvärda meriter

- Erfarenhet av fackligt arbete,

- Erfarenhet av resultatstyrning och kvalitetssäkring

- Utbildad controller,

Vi värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Skicka in din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande.

Om Du finner tjänsten intressant rekommenderar vi Dig att registrera Din ansökan på vår hemsida (www.bemannia.se/cvregistrering), detta så att du ligger med i vår databas även för framtida rekryteringar.

Det går även att skicka in Din ansökan innehållandes CV och ett personligt brev till jobb@bemannia.se, märk ansökan med referens: "Ekonomihandläggare Stockholm"

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige.

Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna samt SEKO. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år.

Välkommen till Bemannia - Rätt Person Direkt!

www.bemannia.se www.facebook.com/bemannia
Läs mer på arbetsförmedlingen
.