Affärsförvaltare Trafikproduktion

Sektion Järnväg ansvarar för att förvalta de avtal som tecknas för lokalbanor och pendeltåg. Vi är inne i en spännande fas där ett nytt avtal för pendeltågstrafiken är under upphandling samt arbetet med den kommande trafikeringen av Citybanan. Vi arbetar i team med stort självbestämmande och målansvar, vilket t.ex. innebär att verka för en ökad kundnöjdhet samt nå ekonomi- och säkerhetsmål. Vi samarbetar med flera avtalsparters som exempelvis trafikleverantörer, Trafikverket och kommuner.  Målsättningen är att säkerställa leveransen av kollektivtrafik, vilket är en nyckelfaktor för ett väl fungerande Storstockholm.Affärsförvaltare Trafikproduktion

Om tjänsten

Vi söker en affärsförvaltare som kan ansvara för all uppföljning av och kontakt med trafikleverantören avseende trafikavtal pendeltåg. Du kommer även att vara delaktig i pågående avtalsupphandling, vilken för närvarande är Europas största trafikupphandling, för att sedan förvalta, följa upp och vidareutveckla avtalet över tid. Målet är att vi ska få fler och nöjdare resenärer inom avtalet.

Våra avtal är omfattande, komplexa och föränderliga vilket innebär många kontaktytor både internt och externt.

Tjänsten har fokus på trafikproduktion, vilket betyder att du på ett systematiskt sätt i samråd med trafikleverantören följer upp att trafiken utförs enligt avtal. I praktiken innebär det att du ansvarar för regelbunden rapportering och analys av trafikleveransen samt hanterar avvikelser mot avtalade mål.

Du har budgetansvar inom ditt avtalsområde och rapporterar till Sektionschef Järnväg. Det innebär att du följer upp de ekonomiska målen genom budget, prognos och fakturahantering.

Utvecklingsfrågor ingår som en del av avtalsförvaltningen. Du kommer till exempel att delta i upphandling, projekt och metodutveckling som berör avtalsområdet. Du kommer att ingå i ett avtalsteam som samverkar med trafikutövaren. I teamet lägger vi upp arbetet självständigt och rapporterar resultat till Sektionschef Järnväg. Rollen innebär även samarbete kring de investeringsprojekt som berör avtalsområdet och att agera remissinstans samt projektmottagare.Rollen innefattar bland annat att:

- Ansvara för uppföljning och kvalitetssäkring av trafikleverans, ekonomi och kvalitet

- Följa upp åtgärdsplaner samt analysera krav, förbereda och leda/medverka i förhandlingar

- Bidra till utveckling av affären tillsammans med trafikleverantören samt ha kontakt med övriga sektioner och avdelningar kopplat till ditt kompetensområde

- Ansvara för offertförfrågningar och trafikbeställningar samt delta i budget-och prognosarbete tillsammans med sektionens verksamhetscontroller

- Aktivt främja tvärfunktionellt arbete och lärande över gränser inom och utom organisationenDin utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som vill bidra till en kollektivtrafik i världsklass och som har ambitionen att utvecklas tillsammans med oss. Vi tror att du motiveras av att arbeta långsiktigt och ansvarsfullt med fokus på ständiga förbättringar. För att lyckas i rollen ser vi att du är en målinriktad person som agerar systematiskt och har lätt för att samverka internt och externt. Vi tror att du har en hög kapacitet och god flexibilitet samt att du är lösningsorienterad. Du bör även ha erfarenhet av förhandlingar och vana av att förvalta komplexa avtal.

Vi tror att du är högskoleutbildad eller har motsvarande erfarenhet och har en stark profil inom företagsekonomi eller juridik. Erfarenhet från kollektivtrafikbranschen eller motsvarande är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har hög integritet och personlig mognad.

Vi kan erbjuda dig ett spännande och ansvarsfullt arbete tillsammans med engagerade kollegor i ett område som ständigt står i fokus för allmänheten.Kontaktuppgifter

- För frågor om sektionen kontakta Karin Svingby, sektionschef Järnväg, tfn: 08-686 3033.

- För frågor om arbetet kontakta Inger Karlsson, affärsförvaltare trafikproduktion, tfn: 08- 686 1445.

- För frågor om rekryteringen kontakta Sophia Blåvall, HR-specialist, tfn: 08-686 1625.

- Fackliga kontaktpersoner för SACO är Richard Björk, tfn: 08-686 3779 och för Vision Anita Buske, tfn: 08-686 3826

Information och ansökan


Tjänsten är tillgänglig per omgående. Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan, sista ansökningsdatum är dock 30 juni 2015.

Välkommen med din ansökan!
Läs mer på arbetsförmedlingen
.